Основно училище "Иван Вазов"- Симеоновград

новини
Видео
Учителски бисери
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА
Безопасност на движението
С Т Р А Т Е Г И Я
ПРАВИЛНИК
ЗАБАВНО
Ученическо творчество
Новини
Фото албум
В помощ на ученика
Документи

БЛОГ АРХИВ
«« юни 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


ДОКУМЕНТИ ПО ЗОП - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

новини 19:51
« Обратно
Историческа справка за ОУ"Иван Вазов"
Пробуждането на българите през епохата на Възраждането е неразривно свързано с движението за българска просвета и борба за самостоятелна българска църква.
Важна роля за запазване на българщината по време на османското владичество изиграват килийните училища, а след 30-те, 40-те години на XIX век взаимните класни училища. След Освобождението учебното дело следва установените демократични традиции и продължава да се реформира и развива.
През 1891 година се въвежда задължително начално, а през 1921 година задължително основно образование. По стария път се развива и учебното дело в Търново Сеймен и Златен дол.
Светско училище в Златен дол, където се намира сега Основно училище,,Иван Вазов” преди Освобождението не е имало.Всички ученици, които са имали възможност и желание са посещавали училищата в Търново-Сеймен.Това затруднявало много децата, защото разстоянието е почти 4 км. И от друга страна опасно и трудно се преминава река Марица, която до построяването на моста през 1915година се е преминавала през мост направен от дъски.
Населението на Златен дол и обществеността в лицето на господата: Тончо Попов, Сидер Чакъров, Михаил Попов, Атанас Донков, Христоз Жеков Казепов, Господин Тодоров Кацаров и други започнали да протестират и да искат разкриване на прогимназия в квартал Златен дол.
Усилията дават резултат и през 1921г. се разкрива прогимназия с един клас и един учител – Захари Цанев.На следващата 1922г. се разкрива втори клас с 23 ученика, а през учебната 1923/1924г. се разкрива трети клас на прогимназията .Преподаватели са: Ангел Пейчинов, Вълчо Христозов, Донка Тодорова и Дена Павлова.
Чрез тайно гласуване , съгласно писмо № 6067 за директор е бил избран Ангел Пейчинов, който заема длъжността до 1929 година.Следващият директор е Димо Христозов, който е на пост до септември 1944 година. От 01.10.1941г. до 1.09.1961г. директор на прогимназията е бил Тончо Ж. Трандев. През септември 1961г. за директор е назначена Пенка Василева Палазова, която заема длъжността до самото си пенсиониране на 12.03.1986г. От 12.03.1986г. до септември същата година директор на училището е Тинка Пенева Йорданова. Следващият директор на прогимназия ,,Иван Вазов” е Костадин Иванов Дочев от 1987г. до 2000г.
От април 2000г е настоящият директор г-жа Светла Петрова Атанасова.
Дълги години в училището са работили господата Димо Христозов Колев- 27 години, от които 16 години като директор, Пенка Василева Палазова – 25 години директор.Дългогодишни учители в прогимназията са Мария Тодорова Калеева, Динка Иванова Добрева, Мария Тодорова Делчева, Кина Грозева, Тинка Мирчева, Мария Колева, Русана Налбантова, Тончо Трандев, Вълка Камбурова, Живка Николова …
При откриване на прогимназията учебните занятия са се провеждали в частни къщи и дюкяни: дюкяна на Митю Попов, Янчо Динев и др., където условията за работа са били лоши.В ревизионен акт от 19.03.1923 г. училищен инспектор отбелязва следните препоръки: ,,…Ако трябва да остане и за напред прогимназията, училищното настоятелство да се погрижи да намери друго помещение, защото сегашните са негодни. Също така да се набавят необходимите пособия..”.Училищен настоятел през това време е бил Жеко Тончев, който подписал препоръките. Редуват се смяна на помещения за водене на учебните занятия.Докато през 1927г. се поставя въпроса за построяване на учебна сграда. Кмета на селото по това време Иван Тодоров се свързва със Стоянов, който е бил на работа във фонд ,ДЕПОЗЕ”, който се съгласява да отпусне строителство по тяхна линия, ако и общината даде средства. За такива са отпуснати 500000 лева.
Представители на селото Тилю Тончев и Петър Тончев заминават за София при Тодор Влайков – министър на Просвещението, който след като изслушал молбата им дал бележка в знак на неговото съгласие за строеж на ново училище. След това се използват роднинските връзки на Тилю Тончев с народния представител Яню Колев, влиятелен за времето си човек, търсят и помощта на Тяню Ангьозов – народен представител от нашия район и по настояването на кмета Иван Тодоров се разрешава въпроса за строителство, обаче само за три стаи.Кметът настоявал да има и салон, който да се ползва за представления и вечеринки и за тази цел отива пак в София и издействат такъв проект.Строителството се поело от предприемача Тилю Тончев, който е контролирал качеството на материала и работата на новото училище. След завършване постройката била официално открита на 4.11.1929 година и от тогава учебните занятия се водят в тази сграда. За име на училището било предложено името на кмета на Златен дол Иван Тодоров, който имал най-много заслуги за неговото построяване, или името на Тилю Тончев. Посочените господа отказват и тогава общинското ръководство и партийните деятели решават прогимназията да носи името на видния наш писател Иван Вазов, с което ще се поменава и името на кмета.
През 1971 година прогимназия ,,Иван Вазов” чества своя 50 годишен юбилей, за постигнати резултати училището е наградено с орден ,,Кирил и Методий” I-ва степен.
През учебната 1993/1994г. се извършва цялостен ремонт на сградата, като в новата сграда се приспособяват две стаи и физкултурен салон. През 1996г. училището официално чества 75 годишният си юбилей.
На 7.05.1998г. с решение на Общинския съвет се сливат НУ,,Васил Левски” и прогимназия ,,Иван Вазов”, а на следващата година със заповед на министъра на образованието Веселин Методиев – РД- 14-21 от 19.04.1999г.Прогимназия ,,Иван Вазов” се преименува в Основно училище .
Сградата на училището периодично се ремонтира и модернизира.

С цел подпомагане дейността на училището през месец октомври 2001г. е създадено училищно настоятелство с председател Милен Манов, а май 2006г. е пререгистрирано с председател Теодоринка Иванова.

В края на учебната 2004/2005г. в училището се открива компютърен кабинет с 10бр. компютри, където учениците се обучават пълноценно в СИП по информационни технологии.
Богати са традициите в учебно-възпитателната работа на училище ,,Иван Вазов”. Ежегодно наши ученици кандидатстват след седми клас. Добре се реализират и учениците завършили осми клас.
ОУ,,Иван Вазов” са завършили:
Марин Гочев – преподавател във филиал ,,Любен Каравелов”гр.Кърджали към ПУ,,Паисий Хилендарски”
Детелина Ганчева , Боян Иванов - преподавател в ПУ,,Паисий Хилендарски”
Иванка Делчева Попова – Дончева –
За продължаване на историческото наследство на ОУ,,Иван Вазов” работят 15 учители и възпитатели с необходимият ценз и образование.
В настоящата учебна година в училището се обучават 195 ученика от I-VIII клас.
ОУ,,Иван Вазов” е училище с традиции и поглед в бъдещето!

22 Март 09, 19:51    Коментари (33)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
33. NathanBot
26.06.17
02:30
Курсы фармацевтов и провизоров.

Все работники сфер фармацевтики и здравоохранения, особенно занятые на работах по производству, хранению и реализации медицинских препаратов, обязательно должны проходить курсы повышения квалификации каждые 5 лет.

Это связано со многими факторами: изменением лекарств, их форм выпуска, назначением и дозировками, а также с ознакомлением с новыми технологиями и возможными изменениями в правовой базе фармацевтики. Обязательным условием получения сертификата фармацевта является успешная сдача экзаменов по окончании обучения. Курсы фармацевта, как и курсы провизора, дают возможность продолжить работу в этой сфере без претензий со стороны контролирующих органов, которые в обязательном порядке проверяют все сертификаты при ревизии медицинского учреждения.

<a href="http://нцмо.рф/">москва и россия</a> , включая специалистов фармацевтических компаний, могут осуществляться как государственными, так и частными центрами по переподготовке кадров, которые имеют аккредитацию министерства и вправе выдавать лицензированные сертификаты провизоров, фармацевтов и остальных специалистов. Но, в отличие от государственных учреждений, частные центры предоставляют гораздо большие возможности для прохождения курсов фармацевтов.
32. NathanBot
26.06.17
02:30
Курсы фармацевтов и провизоров.

Все работники сфер фармацевтики и здравоохранения, особенно занятые на работах по производству, хранению и реализации медицинских препаратов, обязательно должны проходить курсы повышения квалификации каждые 5 лет.

Это связано со многими факторами: изменением лекарств, их форм выпуска, назначением и дозировками, а также с ознакомлением с новыми технологиями и возможными изменениями в правовой базе фармацевтики. Обязательным условием получения сертификата фармацевта является успешная сдача экзаменов по окончании обучения. Курсы фармацевта, как и курсы провизора, дают возможность продолжить работу в этой сфере без претензий со стороны контролирующих органов, которые в обязательном порядке проверяют все сертификаты при ревизии медицинского учреждения.

<a href="http://нцмо.рф/">москва и россия</a> , включая специалистов фармацевтических компаний, могут осуществляться как государственными, так и частными центрами по переподготовке кадров, которые имеют аккредитацию министерства и вправе выдавать лицензированные сертификаты провизоров, фармацевтов и остальных специалистов. Но, в отличие от государственных учреждений, частные центры предоставляют гораздо большие возможности для прохождения курсов фармацевтов.
31. NathanBot
26.06.17
02:30
Курсы фармацевтов и провизоров.

Все работники сфер фармацевтики и здравоохранения, особенно занятые на работах по производству, хранению и реализации медицинских препаратов, обязательно должны проходить курсы повышения квалификации каждые 5 лет.

Это связано со многими факторами: изменением лекарств, их форм выпуска, назначением и дозировками, а также с ознакомлением с новыми технологиями и возможными изменениями в правовой базе фармацевтики. Обязательным условием получения сертификата фармацевта является успешная сдача экзаменов по окончании обучения. Курсы фармацевта, как и курсы провизора, дают возможность продолжить работу в этой сфере без претензий со стороны контролирующих органов, которые в обязательном порядке проверяют все сертификаты при ревизии медицинского учреждения.

<a href="http://нцмо.рф/">москва и россия</a> , включая специалистов фармацевтических компаний, могут осуществляться как государственными, так и частными центрами по переподготовке кадров, которые имеют аккредитацию министерства и вправе выдавать лицензированные сертификаты провизоров, фармацевтов и остальных специалистов. Но, в отличие от государственных учреждений, частные центры предоставляют гораздо большие возможности для прохождения курсов фармацевтов.
30. KolenbyLaw
25.06.17
21:37
Дорогой софт для мобильного и фильмы на одном ресурсе

Голливудские фильмы и американские телесериалы в высоком качестве, популярные бумажные книги и классные обои для рабочего стола — все это вы можете найти, если заглянете на сайт <b>ste-pashka.ru</b>

Редакторы портала всегда проверяют все утилиты, размещаемые в этой категории сайта, чтобы компьютерные вирусы случайно не попали на ноутбук пользователя.

На данном ресурсе вы отыщете как открыто распространяемые версии программ, так и специальные версии коммерческих дистрибутивов программ, которые были тщательно вылечены гиками. Дорогие приложения для android сейчас не нуждаются в в таком лечении, даже если вы скачали <a href=http://ste-pashka.ru/books/97319-sergey-lukyanenko-shestoy-dozor-2014.html>Шестой Дозор Сергей Лукьяненко (2014) с файлообменника</a> : они без особых проблем функционируют на актуальных телефонах. А вот приложения для iPhone смогут использовать только обладатели телефонов с «джейлбреком».
29. KolenbyLaw
25.06.17
21:37
Дорогой софт для мобильного и фильмы на одном ресурсе

Голливудские фильмы и американские телесериалы в высоком качестве, популярные бумажные книги и классные обои для рабочего стола — все это вы можете найти, если заглянете на сайт <b>ste-pashka.ru</b>

Редакторы портала всегда проверяют все утилиты, размещаемые в этой категории сайта, чтобы компьютерные вирусы случайно не попали на ноутбук пользователя.

На данном ресурсе вы отыщете как открыто распространяемые версии программ, так и специальные версии коммерческих дистрибутивов программ, которые были тщательно вылечены гиками. Дорогие приложения для android сейчас не нуждаются в в таком лечении, даже если вы скачали <a href=http://ste-pashka.ru/books/97319-sergey-lukyanenko-shestoy-dozor-2014.html>Шестой Дозор Сергей Лукьяненко (2014) с файлообменника</a> : они без особых проблем функционируют на актуальных телефонах. А вот приложения для iPhone смогут использовать только обладатели телефонов с «джейлбреком».
28. KolenbyLaw
25.06.17
21:37
Дорогой софт для мобильного и фильмы на одном ресурсе

Голливудские фильмы и американские телесериалы в высоком качестве, популярные бумажные книги и классные обои для рабочего стола — все это вы можете найти, если заглянете на сайт <b>ste-pashka.ru</b>

Редакторы портала всегда проверяют все утилиты, размещаемые в этой категории сайта, чтобы компьютерные вирусы случайно не попали на ноутбук пользователя.

На данном ресурсе вы отыщете как открыто распространяемые версии программ, так и специальные версии коммерческих дистрибутивов программ, которые были тщательно вылечены гиками. Дорогие приложения для android сейчас не нуждаются в в таком лечении, даже если вы скачали <a href=http://ste-pashka.ru/books/97319-sergey-lukyanenko-shestoy-dozor-2014.html>Шестой Дозор Сергей Лукьяненко (2014) с файлообменника</a> : они без особых проблем функционируют на актуальных телефонах. А вот приложения для iPhone смогут использовать только обладатели телефонов с «джейлбреком».
27. KolenbyLaw
25.06.17
21:37
Дорогой софт для мобильного и фильмы на одном ресурсе

Голливудские фильмы и американские телесериалы в высоком качестве, популярные бумажные книги и классные обои для рабочего стола — все это вы можете найти, если заглянете на сайт <b>ste-pashka.ru</b>

Редакторы портала всегда проверяют все утилиты, размещаемые в этой категории сайта, чтобы компьютерные вирусы случайно не попали на ноутбук пользователя.

На данном ресурсе вы отыщете как открыто распространяемые версии программ, так и специальные версии коммерческих дистрибутивов программ, которые были тщательно вылечены гиками. Дорогие приложения для android сейчас не нуждаются в в таком лечении, даже если вы скачали <a href=http://ste-pashka.ru/books/97319-sergey-lukyanenko-shestoy-dozor-2014.html>Шестой Дозор Сергей Лукьяненко (2014) с файлообменника</a> : они без особых проблем функционируют на актуальных телефонах. А вот приложения для iPhone смогут использовать только обладатели телефонов с «джейлбреком».
26. Bradleydic
23.06.17
22:59
Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: 'Farce or circus?'

August 26, and will be witnessed in person by roughly 20,000 people, but many more around the world thanks to pay-per-view TV: the megafight between undefeated boxer Floyd Mayweather and MMA icon Conor McGregor.

More about - <a href="http://mcgregor-vs-mayweather-tickets.com/">conor mcgregor and floyd mayweather tmobile arena</a>
25. Bradleydic
23.06.17
22:59
Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: 'Farce or circus?'

August 26, and will be witnessed in person by roughly 20,000 people, but many more around the world thanks to pay-per-view TV: the megafight between undefeated boxer Floyd Mayweather and MMA icon Conor McGregor.

More about - <a href="http://mcgregor-vs-mayweather-tickets.com/">conor mcgregor and floyd mayweather tmobile arena</a>
24. Bradleydic
23.06.17
22:59
Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: 'Farce or circus?'

August 26, and will be witnessed in person by roughly 20,000 people, but many more around the world thanks to pay-per-view TV: the megafight between undefeated boxer Floyd Mayweather and MMA icon Conor McGregor.

More about - <a href="http://mcgregor-vs-mayweather-tickets.com/">conor mcgregor and floyd mayweather tmobile arena</a>
23. Bradleydic
23.06.17
22:59
Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: 'Farce or circus?'

August 26, and will be witnessed in person by roughly 20,000 people, but many more around the world thanks to pay-per-view TV: the megafight between undefeated boxer Floyd Mayweather and MMA icon Conor McGregor.

More about - <a href="http://mcgregor-vs-mayweather-tickets.com/">conor mcgregor and floyd mayweather tmobile arena</a>
22. Michaelsom
23.06.17
10:40
wh0cd989471 <a href=http://cleocin24.us.com/>Cleocin Online</a> <a href=http://buyanafranil.us.com/>anafranil premature ejaculation</a>
21. Michaelsom
23.06.17
10:40
wh0cd989471 <a href=http://cleocin24.us.com/>Cleocin Online</a> <a href=http://buyanafranil.us.com/>anafranil premature ejaculation</a>
20. Michaelsom
23.06.17
10:40
wh0cd989471 <a href=http://cleocin24.us.com/>Cleocin Online</a> <a href=http://buyanafranil.us.com/>anafranil premature ejaculation</a>
19. GregoryNap
19.06.17
04:11
Веб-сайт <b>n-torrents.ru</b> является примером хорошего русскоязычного торрент-сайта на котором вы сможете найти недавно вышедшие игры, программы для ПК и <a href="http://n-torrents.ru/load/pc_games/action/devil_may_cry_4_special_edition_2015_pc_russkij_124_repack_r_g_mekhaniki/2-1-0-48616">dmc 4 special edition скачать торрент</a> . Благодаря активной работе команды модераторов и администраторов ресурса, на данном портале нет раздач, что содержат трояны и вирусы, так что вы сможете не бояться за безопасность конфиденциальной информации на вашем ПК. Каждый файл, опубликованный на портале, получает подробное описание автора, так что даже не зарегистрированные пользователи могут получить нужную информацию о представленном контенте, еще до скачивания.

Помимо всего прочего, торрент-трекер n-torrents отличается от других большим числом уникальных раздач, которых до сих пор нет на других порталах аналогичной тематики. Самые уникальные раздачи поддерживаются командой энтузиастов, поэтому вы всегда сможете получить доступ к востребованному контенту. Еще портал выступает в роли агрегатора раздач с остальных популярных ресурсов, чтобы все пользователи могли получать актуальный контент не покидая сайта.

В последние шесть лет правительства разных стран мира активно сражаются со свободным обменом файлами, активно блокируя доступ к сайтам. Если вы решите стать постоянным клиентом трекера n-torrents, вы всегда будете получить доступ к актуальным и новым игрушкам и фильмам, благодаря наличию у трекера нового приложения для смартфонов, которое будет нормально работать не взирая ни на какие внешние ограничения.
18. GregoryNap
19.06.17
04:11
Веб-сайт <b>n-torrents.ru</b> является примером хорошего русскоязычного торрент-сайта на котором вы сможете найти недавно вышедшие игры, программы для ПК и <a href="http://n-torrents.ru/load/pc_games/action/devil_may_cry_4_special_edition_2015_pc_russkij_124_repack_r_g_mekhaniki/2-1-0-48616">dmc 4 special edition скачать торрент</a> . Благодаря активной работе команды модераторов и администраторов ресурса, на данном портале нет раздач, что содержат трояны и вирусы, так что вы сможете не бояться за безопасность конфиденциальной информации на вашем ПК. Каждый файл, опубликованный на портале, получает подробное описание автора, так что даже не зарегистрированные пользователи могут получить нужную информацию о представленном контенте, еще до скачивания.

Помимо всего прочего, торрент-трекер n-torrents отличается от других большим числом уникальных раздач, которых до сих пор нет на других порталах аналогичной тематики. Самые уникальные раздачи поддерживаются командой энтузиастов, поэтому вы всегда сможете получить доступ к востребованному контенту. Еще портал выступает в роли агрегатора раздач с остальных популярных ресурсов, чтобы все пользователи могли получать актуальный контент не покидая сайта.

В последние шесть лет правительства разных стран мира активно сражаются со свободным обменом файлами, активно блокируя доступ к сайтам. Если вы решите стать постоянным клиентом трекера n-torrents, вы всегда будете получить доступ к актуальным и новым игрушкам и фильмам, благодаря наличию у трекера нового приложения для смартфонов, которое будет нормально работать не взирая ни на какие внешние ограничения.
17. GregoryNap
19.06.17
04:11
Веб-сайт <b>n-torrents.ru</b> является примером хорошего русскоязычного торрент-сайта на котором вы сможете найти недавно вышедшие игры, программы для ПК и <a href="http://n-torrents.ru/load/pc_games/action/devil_may_cry_4_special_edition_2015_pc_russkij_124_repack_r_g_mekhaniki/2-1-0-48616">dmc 4 special edition скачать торрент</a> . Благодаря активной работе команды модераторов и администраторов ресурса, на данном портале нет раздач, что содержат трояны и вирусы, так что вы сможете не бояться за безопасность конфиденциальной информации на вашем ПК. Каждый файл, опубликованный на портале, получает подробное описание автора, так что даже не зарегистрированные пользователи могут получить нужную информацию о представленном контенте, еще до скачивания.

Помимо всего прочего, торрент-трекер n-torrents отличается от других большим числом уникальных раздач, которых до сих пор нет на других порталах аналогичной тематики. Самые уникальные раздачи поддерживаются командой энтузиастов, поэтому вы всегда сможете получить доступ к востребованному контенту. Еще портал выступает в роли агрегатора раздач с остальных популярных ресурсов, чтобы все пользователи могли получать актуальный контент не покидая сайта.

В последние шесть лет правительства разных стран мира активно сражаются со свободным обменом файлами, активно блокируя доступ к сайтам. Если вы решите стать постоянным клиентом трекера n-torrents, вы всегда будете получить доступ к актуальным и новым игрушкам и фильмам, благодаря наличию у трекера нового приложения для смартфонов, которое будет нормально работать не взирая ни на какие внешние ограничения.
16. GregoryNap
19.06.17
04:11
Веб-сайт <b>n-torrents.ru</b> является примером хорошего русскоязычного торрент-сайта на котором вы сможете найти недавно вышедшие игры, программы для ПК и <a href="http://n-torrents.ru/load/pc_games/action/devil_may_cry_4_special_edition_2015_pc_russkij_124_repack_r_g_mekhaniki/2-1-0-48616">dmc 4 special edition скачать торрент</a> . Благодаря активной работе команды модераторов и администраторов ресурса, на данном портале нет раздач, что содержат трояны и вирусы, так что вы сможете не бояться за безопасность конфиденциальной информации на вашем ПК. Каждый файл, опубликованный на портале, получает подробное описание автора, так что даже не зарегистрированные пользователи могут получить нужную информацию о представленном контенте, еще до скачивания.

Помимо всего прочего, торрент-трекер n-torrents отличается от других большим числом уникальных раздач, которых до сих пор нет на других порталах аналогичной тематики. Самые уникальные раздачи поддерживаются командой энтузиастов, поэтому вы всегда сможете получить доступ к востребованному контенту. Еще портал выступает в роли агрегатора раздач с остальных популярных ресурсов, чтобы все пользователи могли получать актуальный контент не покидая сайта.

В последние шесть лет правительства разных стран мира активно сражаются со свободным обменом файлами, активно блокируя доступ к сайтам. Если вы решите стать постоянным клиентом трекера n-torrents, вы всегда будете получить доступ к актуальным и новым игрушкам и фильмам, благодаря наличию у трекера нового приложения для смартфонов, которое будет нормально работать не взирая ни на какие внешние ограничения.
15. Vikreaced
15.06.17
13:29
Подключение электричества под ключ к частному дому, зданию довольно сложная процедура и выполнение ее необходимо поручать только профессионалам.

Электромонтажная компания «Центр Энергетических Решений и Инноваций» надежная универсальная энергетическая организация имеет большой опыт решения сложнейших задач присоединения к электросетям жилых домов и коммерческих объектов а так же <a href="http://center-energo.com/articles/montaj_sip_kabelya">монтаж сип кабеля</a> .

Специалисты компании осуществят получение ТУ, проектирование электроснабжения, электромонтажные работы и технологическое подключение к электрическим сетям с гарантией в кратчайшие сроки.
14. VerkicSup
14.06.17
04:36
Мелкие проблемы с продолжительностью эрекции, как ни крутись, после тридцати пяти беспокоят практически каждого мужика, но мало кто горит желанием идти к врачу с такой конфиденциальной проблемой! Чтобы избежать публичного унижения и на раз-два решить проблемы с потенцией, вы можете заглянуть к нам на сайт.

У нас в каталоге есть <a href=http://via-sexgra.ru/viagra-kupit-moskva>где можно купить виагру</a> и еще большой перечень препаратов, нацеленных на моментальной восстановление мужской потенции.
13. DonaldReoRi
12.06.17
06:14
Краткий обзор самых интересных MMO игр 2017 года

В этой статье мы вкратце рассмотрим для вас парочку самых интересных MMO игр от самых известных издателей земного шара например про mmorpg , чтобы вы могли отыскать игру по-духу, которая будет помогать вам коротать не один долгий зимний вечерок.

Обзоры и все о новинках игр ММО на сайте - mmostrike.ru
12. Farmirdes
07.06.17
01:47
Для каких целей используются трейнеры и открытые гайды к online играм

Подробные гайды, которые регулярно размещаются на портале mmoguider.ru считаются единственным действенным методом, позволяющим немного упросить себе сложный процесс прохождения известных online-игрушек.

Дело в том, что значительная доля квестов и скиллов в онлайн играх завязана на официальные сервера разработчика, а потому применять читы и трейнеры в них просто не имеет резона. Гайд для онлайн игры — это детальная инструкция, руководствуясь которой вы получите возможность достигнуть определённой цели с минимумом затрат с вашей стороны. Чтобы понять, как это выглядит, прочтите материал про <a href="https://mmoguider.ru/stuff/mmofps/star_conflict_kosmicheskij_shuter/2-1-0-1">Star Conflict обзор</a> .
11. Kennethmep
30.05.17
21:58
Новая историческая веха в машиностроении стартовала с созданием первых двигателей внутреннего сгорания, которые практически сразу стали ставить в огромное количество разных механизмов и машин, в том числе и в ранние трактора.

Именно благодаря работе надежного двигателя сегодня вы можете заказать в Интернете <a href=https://trak-130.ru/>кабина трактора б10м</a> . Другим полезным дополнением для тракторов может считаться изобретение гусениц, как пишет портал trak-130.ru, они позволили в десять раз увеличить мощность сельскохозяйственных тракторов и положили начало их использованию в государствах с не самым хорошим климатом.

А когда на полях появились современные и эффективные трактора, сельское хозяйство очень быстро перестало нуждаться в таком значительном объёме ручного труда. И поэтому сотни миллионов граждан освободились от тяжёлой работы и были вынуждены искать новые места для трудоустройства. И довольно часто такими местами являлись различные заводы, что начали массово строить во многих странах.
10. IgorcikOxymN
29.05.17
20:12
Постсоветские ванны, отлитые из российского чугуна, все время были знамениты своей долговечностью и прочностью.

И в большом числе столичных квартир они служат и сейчас! При всем при этом даже этим знаменитым вещам со временем свойственно стареть и терять изначальные красоту и привлекательность: идеально гладкая эмаль покрывается сеткой трещинок и тускнеет.

К счастью такую чугунную ванную можно быстро восстановить при помощи наливного акрила, подробно указанный метод описан на портале plastall.com.ua/portfolio/kiev.html . Если реставрацией чугунной ванны занимаются настоящие профессионалы, то конечное изделие сможет прослужить вам ещё минимум пятнадцать лет.
9. Viktrozbiope
23.05.17
00:05
Мы хотим пригласить на наш интернет-портал мужчин, что хотят приобрести <a href="http://viagra-tablet.ru/">силденафил в бодибилдинге</a> и подобные лекарственные вещества по самой низкой цене в Интернете.

Мы распространяем исключительно прошедшие государственную сертификацию лекарства, сделанные на лучших фармацевтических заводах США и Западной Европы.

Благодаря минимальному количеству цепочки посредников между производителями и конечным покупателем, наша аптека распространяет лекарственные препараты для улучшения потенции по самым привлекательным ценникам.
8. Jamesrox
30.03.17
23:31
Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief.

Strengthen your throat and jaw with some basic exercises. Developing these muscles should reduce the symptoms of sleep apnea. You can exercise your throat and jaw by simply pulling your tongue or practicing some very simple breathing exercises. The goal is to train you to breathe differently and hopefully make your sleep apnea disappear.

If you have sleep apnea, try sleeping on your side. If you are a back or stomach sleeper, gravity is working against you all night. Your airway is much more likely to collapse if you are facing straight up or down. Sleeping on your side instead makes it much easier for your body to maintain your airway as you sleep.

If you suffer from sleep apnea, it is vital to avoid consuming alcohol before bedtime. Alcohol acts as a sedative, therefore, it will naturally slow down your breathing. In addition, it will relax all the muscles in your body, including those in your throat that help to keep your airway open.

Getting a CPAP machine is probably the best option for your sleep apnea. These machines will keep your airways open and help you breathe. You should talk to your doctor about CPAP machines and figure out which model would be the most adapted. This machine should work if you use it properly.

Check if a corrective device can help alleviate your sleep apnea symptoms. Having an overbite, an undersized jaw or a recessed chin can cause your airway to be more narrow because of how your jawbone is set. These devices help create proper alignment of your jaw while you sleep, opening up your airway more. As a result, you experience fewer sleep apnea symptoms.

If you have been diagnosed with sleep apnea, it is important to avoid drinking alcohol. Alcoholic beverages will relax the muscles in your throat, which makes it more likely that they will block your airway during your sleep. At the very least, avoid any alcoholic beverages in the evening before you get ready for bed.

A great way to know if you are experiencing severe apnea is to keep a sleep journal. Write down all the times that you wake up in the night and also record how you feel in the morning. This will help you to have a record to see your progress.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Throughout history, sleep apnea has been one of the most frustrating, often dangerous conditions from which a person can suffer. Anyone wishing to alleviate their sleep apnea symptoms must first acquire complete comprehension of the condition's causes and possible treatments. Keep the material from this article nearby, and you will have a useful reference to help you navigate the sea of potential solutions.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>
7. AsonnKed
13.03.17
12:59
<a href=http://sromlah42.blogspot.com/2013/03/menghilangkan-bekas-jerawat.html>menghilangkan bekas jerawat</a>
6. JasonnKed
07.03.17
03:55
Kram

6320519342

CHiandzhur
<a href=http://rosita-tips-kesehatan.blogspot.com/>5 cara menghilangkan bekas jerawat</a>
5. mamaeka
03.03.17
22:10
Setiap orang, terlepas dari jenis kelamin harus tahu rahasianya,В Anda perlu belajar cara cepat menghilangkan jerawat selama 1 hari hari di rumah? . Sangat sering terjadi bahwa pada hidung - peristiwa penting, dan pada hidung - Berikut tautologi - muncul jerawat. Atau di tempat lain, tetapi tidak harus terlihat oleh orang lain. Hukum kekejaman, Anda mungkin mengatakan. Dan di sana-sini. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa sebelum peristiwa penting seseorang gugup, mendapat emosi yang kuat, ada pelepasan hormon - dan itu adalah cara langsung untuk munculnya jerawat.Daerah Masalah pada wajah mengembangkan rasa tidak aman, memaksa malu ketika berbicara, jika tidak menolak untuk bertemu dengan teman-teman. Tetapi bagaimana jika Anda harus mewawancarai Anda sudah menunggu sepanjang hidup saya? Tinggalkan cepat, atau mencoba untuk menghapus jerawat dari wajahnya? Saya kira jawabannya jelas. Tetapi untuk memerangi jerawat, Anda perlu tahu mengapa mereka ada.Mengapa mereka muncul?Faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan sering jerawat, sangat banyak. stres ini, dan perubahan hormonal tubuh, dan pola makan yang buruk. Bahkan keturunan dapat menyebabkan. Faktor-faktor ini menyebabkan produksi berlebihan dari sebum, itu membuat begitu banyak sehingga menyumbat saluran dan mereka menjadi meradang. Jadi ada peradangan. Seringkali, anak perempuan dan anak laki-laki yang membeli agresif sarana peduli, mencuci, sehingga memicu lingkaran setan - lagi mulai produksi sebum karena flushing nya. <a href="http://mamaeka.com/cara-cepat-menghilangkan-jerawat-selama-1-hari-di-rumah/">Cara cepat menghilangkan jerawat selama 1 hari di rumah </a>
4. Catsnamesmn
16.02.17
17:19
Found cat didn't know what to call it. Found here badass cat names http://allcatsnames.com/badass-cat-names full list of names for cats.
3. Десислава Динева
21.10.14
16:05
В това училище научих много и благодаря страшно много на всички учители, че ми помогнаха да се издигна нагоре.В това училище са ми едни от най-хубавите спомени! :)
2. erik
23.10.13
20:57
az sam o6te v 4 klas i sam mnogo dovolen vsi4ki u4itelki sa dobri s men :))))
1. Martin Donchev Dimov
07.02.11
02:34
v tova uchilishte sa mi edni ot nai hubavite spomeni :)
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.7714